ПРОИЗВОДСТВО

                                   Собствена производствена база за отглеждане на родителско стадо патици за яйца.
               Собствена люпилня за яйца – последно поколение технологии и оборудване на белгийската фирма „PETERSIME“.
      Собствен фуражен завод, оборудван с най-висок клас електронна система на управление. Холдингът „ЕЛИТ“ притежава и обработва 70 000 дка земеделска земя за нуждите на фуражния завод.
                                                                     Собствени ферми за отглеждане на малки патета.
                                                                 Собствени ферми за отглеждане на подрастващи патици мюлари.
                                                                 Собствени ферми за огушване на патици мюлари.
                          Собствена високотехнолична птицекланица за угоени патици мюлари, разположена на 60 000 кв.м.