Контакти

Адрес

Централен офис

гр. Пловдив 4003, ул. "Драгота" 7

Производствената база/ кланица/:

Зона Източни Аджемки UPI 33.426, с. Ягодово 4113

Телефон

Търговски отдел

Отдел Качество

E-mail

Търговски отдел

Отдел Качество

Контактна форма