Птицекланица
"Елит 2095" ЕООД
Работим в изцяло затворен производствен цикъл – от родителите и яйцето до крайния продукт.
Разбери повече
Птицекланица
"Елит 2095" ЕООД
Работим в изцяло затворен производствен цикъл – от родителите и яйцето до крайния продукт.
Разбери повече
Previous slide
Next slide

за нас

     ЕЛИТ 2095“ ЕООД е семейна фирма, която основахме през 2013 година, като част от българския холдинг ЕЛИТ, създаден преди повече от 30 години.

     Птицекланицата на „ЕЛИТ 2095“ ЕООД започна да функционира през есента на 2019 година. Намира се в село Ягодово с площ от 60 000 кв.м. , с капацитет от 1 100 000 бр.огушени патици мюлари годишно.

     Птицекланицата работи по одобрени европейски стандарти, а производството представлява изцяло затворен производствен цикъл . 

Включва ферми за:

* отглеждане на родителско стадо патици за производство на яйца;

* люпилня 

* ферми за отглеждане на малки патета;

* ферми за подрастващи патици;

* ферми за огушване на патици;

* птицекланицата – готовите продукти 

     Построихме нов модерен фуражен завод с последно поколение машини и съоръжения за нуждите на нашето производство.

     Притежаваме и обработваме над 7000 хектара земеделска земя за нуждите на фуражния завод.

     Изградихме нова изцяло автоматизирана люпилня за яйца с ново поколение технология и оборудване на белгийската фирма „PETERSIME“.

     Марката „ЕЛИТ 2095“ ЕООД е позната със своите професионализъм, качество и прозрачност. Производството ни е сертифицирано по IFS стандарт, който обновяваме всяка година.

     Компанията „ЕЛИТ 2095“ ЕООД уважава лоялността и партньорството в бизнеса и отношенията с клиентите.

нашите продукти

Обява

От „Елит 95“ ООД, с. Дълбок извор, общ. Първомай


На основание чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда

/ДВ бр.3 от 2006/

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:  „Разрешително за водовземане на подземни води от съществуващ ТК в ПИ 57621.18.84 по КК и КР на с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив.“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Садово, ул. „Ив. Вазов“ 2 гр. Садово или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122.

Блог