Произход

  • Започваме обработка и наемане на земеделска земя в землищата на няколко общини в Южна България – общо 70 000 дка.
  • Създадохме база за отглеждане на родителско стадо патици за производство на яйца;
  • Построихме нов модерен фуражен завод с последно поколение технологии и оборудване;
  • Построихме нова изцяло автоматизирана люпилня за яйца с ново поколение на белгийската фирма „PETERSIME“.
  • 2023г. – Общ брой собствени ферми за отглеждане и огушване на патици.
  • 2018г. – Построихме птицекланицата – кланична зала, зала за обработка на угоен патешки дроб, зала за разфасовка на месо, зала за опаковка, инсталация за криогенно. замразяване, хладилни камери за съхранение на готовата продукция от -40 ° C до +4 ° C, складови помещения, рампи за експедиция на стоката.
  • 2020г. – Получихме първият международен сертификат за качество на храните – IFS, който ресертифицираме всяка година.